Projectleider

 

Betrokkenen

Marianne Boogaard, Universiteit Wageningen, Hogeschool van Rotterdam, ROC Da Vinci College, AOC Terra

 

Looptijd

2017 - 2020

 

Subsidiegever

voor onderzoek van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp wetenschappelijk, onafhankelijk en betrouwbaar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam

Doorstroomroutes vmbo-mbo-hbo Techniek en Groen: praktijkgericht onderzoek

 

Het Kohnstamm Instituut voert een driejarig NRO-onderzoek uit naar doorstroompraktijken van vmbo, via mbo, naar hbo in de sectoren Techniek en Groen. Het gaat om een samenwerkingsproject met vmbo-scholen, ROC Da Vinci in Dordrecht, AOC Terra, de Hogeschool Rotterdam en de Universiteit Wageningen. Doelen van het project zijn: onderbouwen, ontwikkelen en evalueren van alternatieve leerroutes voor talentvolle vmbo/havo-leerlingen met een praktijkgerichte oriëntatie.

 

De sectoren Techniek en Groen kennen samenwerkingsverbanden van vmbo-, mbo- en hbo-instellingen die vormgeven aan de ambitie om programma’s aan te bieden voor talentvolle studenten met een meer praktijkgerichte oriëntatie. Deze praktijkgerichte routes vormen een interessant alternatief voor de theoretisch ingestelde havo-route richting het hbo, omdat studenten in deze route versneld het vmbo-mbo-traject doorlopen. De programma’s worden aangeboden onder de namen Talentontwikkeling Techniek (TOT) door scholen in de regio Drechtsteden-Gorinchem en het Groene Lyceum (hGL) zoals verzorgd door Terra, in Noord-Nederland.

 

De partners van het consortium hebben als gemeenschappelijke doelstelling voor ogen: het realiseren van een goed aansluitende (vmbo-mbo) en verdiepende (mbo-hbo) beroepsopleiding die jongeren motiveert en equipeert voor het beroepenveld, en waarin leerlingen “optimale kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen” (Onderwijsraad, 2014). Daarbij gaat het naast cognitieve capaciteiten ook om praktische, persoonlijke en sociale vaardigheden die essentieel zijn voor beroepen op hbo-niveau. TOT en hGL zijn beide te typeren als voorlopende initiatieven voor een gestroomlijnde beroepskolom.

 

Kern van het aangevraagde onderzoek is diepgaander inzicht te verkrijgen in de werkzame elementen van beide programma’s. In het onderzoeksproject zullen daartoe beide doorlopende leertrajecten (de TOT-route en hGL) onderling en met een controlegroep worden vergeleken. De opbrengsten van het onderzoek worden gebruikt om deze programma’s verder te verbeteren. De verkregen inzichten worden daarnaast verspreid ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van doorlopende leerlijnen in de gehele beroepskolom.