Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst houdt op 5 februari 2018 een onderzoeksconferentie. Yolande Emmelot verzorgt samen met het Amadeus Lyceum en het Vathorst College, scholen die meedoen aan het onderzoek Toekomstgericht onderwijs, een presentatie.

Rekenlessen in de 21e eeuw

voor onderzoek van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp wetenschappelijk, onafhankelijk en betrouwbaar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam