Projectleider

 

Overige onderzoekers

Annemiek Veen en Liselotte van Loon-Dikkers

Heliomare: Coen van Bennekom, Vera Jonker, Elise Brinkman en Hans Schuman

 

Looptijd

januari - juli 2017

 

Opdrachtgever

Stichting Vogelgezang Foundation

voor onderzoek van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp wetenschappelijk, onafhankelijk en betrouwbaar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam

De effectiviteit van training en coaching volgens COCP in de klas

 

Hoe kunnen kinderen die niet kunnen praten gelijkwaardig meedoen in de klas? Nieuw onderzoek samen met Heliomare gaat na in hoeverre de methode COCP in de klas effectief is. De methode is bedoeld voor leerkrachten in het cluster 3-onderwijs.

 

Een van de nieuwe toepassingen van de methodiek is COCP in de klas, een dvd met aanwijzingen en videoclips voor leerkrachten en ondersteuners om gelijkwaardige interacties te bevorderen in groepen van kinderen met en kinderen zonder CCN. Heliomare wil COCP in de klas implementeren met een kortdurende training en enkele coachingsgesprekken voor klassenteams. Het gaat om het gebruik van gemeenschappelijke communicatiesystemen die zijn toegesneden op de individuele mogelijkheden van alle leerlingen in de groep.

Op verzoek van en in nauwe samenwerking met Heliomare zal het Kohnstamm Instituut in dit onderzoek nagaan in hoeverre het trainings- en coachingstraject COCP in de klas effectief is bij zes verschillende kleuterklassen van vier SO-scholen. Na drie baselinemetingen (video-opnames) krijgen de klassenteams een trainingsworkshop en daarna volgen twee coachingsgesprekken per team. In totaal wordt in elke klas acht keer gefilmd. Alle video’s worden geanalyseerd voor (1) de toepassing van de leerkrachtstrategieën, (2) de kwaliteit van de groepsinteracties, en (3) het participatieniveau van alle kleuters in de groepsinteracties.