Projectleider

 

Looptijd

2016 - 2019

 

Opdrachtgever

Stichting De Verre Bergen

 

voor onderzoek van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp wetenschappelijk, onafhankelijk en betrouwbaar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam

Versterkt deelname aan het programma DoenDenken de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen?

 

In Rotterdam doet het Kohnstamm Instituut onderzoek naar de opbrengsten van het programma DoenDenken, bedoeld om de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen in het basisonderwijs te versterken en hun talenten te helpen ontwikkelen. Het programma wordt uitgevoerd door Rotterdam Vakmanstad.

 

Het programma DoenDenken bestaat uit lessen in gezondheid, biologie, filosofie, sport en techniek die worden uitgevoerd in het kader van Leertijduitbreiding (LTU). De lessen zijn bedoeld voor alle voor alle leerjaren, van groep 1 t/m 8, en worden uitgevoerd door vakdocenten.

 

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Aan het onderzoek nemen vier scholen deel, twee zogenoemde experimentele scholen en twee controlescholen. Om de opbrengsten van deelname aan het programma te bepalen, is het onderzoek verdeeld in twee fasen:

1. Praktijk in kaart brengen (schooljaar 2016-2017)

2. Effectmeting 1 en 2 (schooljaar 2017-2018 en 2018-2019)

 

In fase 1 hebben we door interviews en documentanalyse een goed beeld gekregen van het programma, de invoering, de aanpak en de praktische uitvoering en de doelen van het programma. Op basis van deze informatie hebben we de onderzoeksinstrumenten voor de effectmeting ontwikkeld.

 

In fase 2 (de effectmeting) worden in de komende twee schooljaren meerdere metingen uitgevoerd om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen te volgen. Daarnaast worden observaties uitgevoerd om de kwaliteit van de lessen te beoordelen en zo een relatie te kunnen leggen tussen de kwaliteit van de activiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen.