Projectleider

 

Betrokkenen

Irma Heemskerk, Dorothé Elshof

 

Looptijd

augustus - november 2017

 

Opdrachtgever

 

voor onderzoek van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp wetenschappelijk, onafhankelijk en betrouwbaar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam

Hechtere samenwerking opleidingsscholen met andere scholen gewenst?

 

Al jaren worden er partnerschappen gesmeed tussen lerarenopleidingen en scholen, zodat leraren-in-opleiding een goede begeleiding op de scholen krijgen. Deze opleidingsscholen hebben veel kennis en expertise opgebouwd in de loop van de jaren. Daarnaast zijn er scholen die niet zijn aangesloten bij opleidingsscholen. Hoe kan ervoor gezorgd worden dat de opgebouwde kennis en inzichten uit de opleidingsscholen ook deze scholen bereiken?

 

Het ministerie van OCW en de VO-raad zoeken nieuwe manieren om leraren-in-opleiding die niet op een opleidingsschool stage lopen, ook te laten profiteren van de kennis en inzichten die zijn opgedaan in opleidingsscholen. Een duidelijke vorm moet dit nog krijgen, maar een mogelijkheid is de kern-schilconstructie. Met de ‘kern’ wordt de opleidingsschool bedoeld, met de ‘schil’ de vo-scholen in de regio die niet aangesloten zijn bij de opleidingsschool.

 

Scholen uit de schil zouden bijvoorbeeld enkele leraren kunnen laten deelnemen aan een professionaliseringstraject voor mentoren in de kern. Een getrainde leraar zal een betere mentor zijn voor de leraar-in-opleiding. Een andere mogelijkheid is dat schoolleiders uit de schil deelnemen aan werkgroep- of stuurgroepoverleg van de kern. Deze schoolleiders kunnen de opgedane kennis omzetten in acties op hun eigen school, zoals de invoering van een tweedaagse cursus voor nieuwe leraren bij de start van het jaar.

 

Het is van belang om na te gaan hoe er door opleidingsscholen en door scholen die niet behoren tot een opleidingsschool aangekeken wordt tegen de vorming van zo’n kern-schilconstructie. Het zou een hechtere samenwerking betekenen. De vraag is of de betrokkenen dit voor zich zien en zo ja, welke invulling dit moet krijgen.

 

In het kader van dit onderzoek worden interviews gehouden met projectleiders en schoolleiders, die werken op zes opleidingsscholen en op andere scholen in hun omgeving. De interviews worden verwerkt tot zes casebeschrijvingen. De opbrengst van het onderzoek is inzicht in de (on)mogelijkheden die de betrokkenen voor zich zien voor de kern-schilconstructie. Het achterliggende idee is dat er in de toekomst meer kennis en expertise gedeeld wordt vanuit de opleidingsscholen naar andere vo-scholen in hun regio.