Rapport 979, Buisman, M.

Zicht op sturingsdynamiek in het Nederlandse onderwijs

voor onderzoek van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp wetenschappelijk, onafhankelijk en betrouwbaar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam