voor onderzoek van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp wetenschappelijk, onafhankelijk en betrouwbaar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam

Jeroen van Tessel, Heleen Wellner en Kim Jurgens

Een stage bij het Kohnstamm Instituut

 

Jeroen van Tessel en Kim Jurgens lopen stage bij het Kohnstamm Instituut. Heleen Wellner heeft haar stage net afgerond. In dit blog geven ze een inkijkje in hun ervaringen als onderzoeksstagiairs.

 

Wie zijn wij en vooral, wat doen wij tijdens onze stage?

 

Jeroen van Tessel

Voor de afronding van mijn studie Sociologie heb ik stage gelopen bij het Kohnstamm Instituut. In een periode van vier maanden ben ik intensief betrokken geweest bij de uitvoering van een deelstudie van het onderzoeksproject Sleutelmomenten jonge kind. In deze deelstudie zijn vermeende langetermijneffecten van kleuterbouwverlenging onderzocht. Mijn werkzaamheden bestonden uit het zoeken naar relevante wetenschappelijke literatuur en het koppelen, opmaken en analyseren van grootschalige (longitudinale) databestanden. Door de betrokken opstelling en goede begeleiding van ervaren onderzoekers heb ik in een relatief korte periode uiteenlopende kennis en vaardigheden opgedaan die ik anders niet in mijn studie zou opdoen: van kennis over acquisitie en uitvoering van beleidsgericht onderzoek tot het vlot leren werken in programma’s zoals Excel en SPSS. De stage is zeer nuttig geweest en daarom een aanrader voor iedere student die een uitdagende onderzoeksstage wil.

 

Heleen Wellner

Tijdens mijn studie Onderwijskunde is mijn interesse in de verbinding tussen onderwijskundige macro-, meso- en microprocessen ontstaan. Het beleid Passend Onderwijs is een voorbeeld van onderwijsbeleid dat op al deze drie niveaus impact heeft. De mogelijkheid om als onderzoeksstagiair bij te dragen aan het evaluatieonderzoek Passend Onderwijs sloot mooi aan bij mijn belangstelling voor de implicaties van en percepties rond dit beleid, op verschillende niveaus. Ik heb me voornamelijk bezig gehouden met kwalitatieve dataverzameling en -analyse en het meeschrijven aan het onderzoeksrapport Passend onderwijs bureaucratisch? Tweede vervolgmeting ervaren bureaucratie in de school. Het mooie van een onderzoeksstage is vooral, dat je je op diverse gebieden ontwikkelt: in de eerste plaats natuurlijk op het gebied van onderzoeksvaardigheden maar daarnaast doe je ook veel inhoudelijke kennis op van je onderzoeksterrein. Het bijwonen van intern overleg geeft je, naast je eigen onderzoeksterrein, ook een beeld van de actuele onderwijs-onderzoeksagenda en een inkijkje in de ‘wereld van’ onderwijs-onderzoek. Ik heb dan ook met heel veel plezier en interesse bij het Kohnstamm Instituut stage gelopen.

 

Kim Jurgens

Voor mijn studie Onderwijskunde loop ik nog enkele maanden stage bij het Kohnstamm Instituut. Ik ben betrokken bij het project Zilveren Taalcompetenties. Dit is een project waarin het Kohnstamm Instituut samen met zorginstellingen en taalaanbieders een taalaanbod voor laaggeletterde ouderen ontwikkelt. Om dit taalaanbod zo evidence-based mogelijk te maken inventariseer ik in een systematische literatuurstudie de succes- en faalfactoren van taalinterventies bij laaggeletterde ouderen. De bevindingen van deze studie zullen uitmonden in een praktijkartikel waaraan ik mee zal schrijven. Ik kan daarom wel zeggen dat deze stage mij echt de kans biedt om mijn onderzoeksvaardigheden naar een hoger niveau te tillen, mij inhoudelijk te verdiepen in een onderwijsvraagstuk en kennis op te doen over het reilen en zeilen van onderwijsonderzoek. De toegankelijkheid, betrokkenheid en sterke inhoudelijke deskundigheid van de onderzoekers dragen hier zeker aan bij. Het spreekt daarom voor zich dat ik een onderzoeksstage bij het Kohnstamm Instituut aan eenieder die zich wil ontwikkelen als onderwijsonderzoeker echt kan aanraden!

 

 

Stage staat open voor masterstudenten

Een stage bij het Kohnstamm Instituut is interessant voor masterstudenten onderwijskunde, pedagogische wetenschappen, sociologie en andere studierichtingen die een link hebben met de onderzoeksterreinen onderwijs, opvoeding en jeugdzorg. Je krijgt als stagiair bij het Kohnstamm Instituut volop de gelegenheid om mee te lopen, mee te denken en mee te doen in actuele onderzoeksprogramma’s. Tijdens de stage lever je, onder toeziend oog van je begeleider, jouw bijdrage aan een onderzoek. Welk onderzoek dit is, kan in overleg worden vastgesteld. Zo kun je je verder ontwikkelen op een terrein waar je specifieke voorkennis ligt, of juist een geheel nieuw terrein verkennen. Daarnaast is er de mogelijkheid je stageonderzoek te koppelen aan je masterthesis. Bij het Kohnstamm Instituut ben je en voel je je welkom. Je krijgt binnen een fijne, open sfeer de ruimte om je te ontwikkelen en deel uit te maken van het onderzoeksteam.