Zicht op sturingsdynamiek in het Nederlandse onderwijs

Burgerschapsonderwijs op school vaak weinig ingebed

voor onderzoek van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp wetenschappelijk, onafhankelijk en betrouwbaar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam