COOL5-18: Cohort Onderzoek OnderwijsLoopbanen onder leerlingen van 5 tot 18 jaar

In het schooljaar 2007/2008 is, als voortzetting van de vroegere PRIMA- en VOCL-cohorten, een nieuw cohortonderzoek gestart. Dit onderzoek volgt leerlingen van 5 tot 18 jaar in hun schoolloopbaan door het primair en voortgezet onderwijs en het mbo. Drie aspecten van de ontwikkeling van leerlingen staan in het onderzoek centraal:

de cognitieve ontwikkeling: kennis en vaardigheden in het Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde;
de ontwikkeling van sociale competenties, waaronder burgerschapscompetenties;
de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Om de leerlingen op deze drie aspecten te volgen worden op diverse momenten toetsen en vragenlijsten afgenomen. Daarnaast wordt de gehele schoolloopbaan van de leerlingen in kaart gebracht. De gegevens hierover worden verkregen door koppeling van de cohortgegevens aan de Onderwijsnummerbestanden die beheerd worden door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Er zijn drie ronden van gegevensverzameling gepland. In de eerste ronde (2007-2008) hebben leerlingen meegedaan uit groep 2, 5 en 8 van het primair onderwijs en klas 3 van het voortgezet onderwijs. In de tweede en derde ronde (2010-2011 en 2013-2014) worden deze groepen opnieuw onderzocht, maar daarnaast ook de leerlingen in de bovenbouw van het HAVO en VWO en in het MBO. In elke ronde gaat het om ongeveer 50.000 leerlingen in het primair onderwijs en ongeveer 20.000 leerlingen in leerjaar 3 van het het voortgezet onderwijs. In de tweede en derde ronde doen nog eens 20.000 leerlingen verspreid over de examenjaren van HAVO en VWO en leerjaar 2 in het MBO mee.

COOL5-18 heeft verschillende functies. Voor deelnemende scholen biedt COOL5-18 betrouwbare, vergelijkende informatie over de prestaties van de leerlingen op de school. Voor de landelijke overheid fungeert COOL5-18 als ‘thermometer’ voor ontwikkelingen in het onderwijs en als informatiebron voor allerlei beleidsvragen. Voor de wetenschap biedt COOL5-18 een uniek databestand voor analyses op tal van onderwerpen. Voor gemeenten en schoolbesturen kan COOL5-18 een instrument zijn voor evaluatie van het eigen beleid. En voor wie dat wil, kan COOL5-18 fungeren als databron voor allerlei wetenswaardigheden over het onderwijs in Nederland.

COOL5-18 wordt uitgevoerd door een breed consortium. Het ITS en Kohnstamm Instituut zijn verantwoordelijk voor het primair onderwijs gedeelte. Het Cito en GION nemen het voortgezet onderwijs en MBO gedeelte voor hun rekening. Het CBS is verantwoordelijk voor de koppeling van de gegevens aan de onderwijsnummerbestanden. Het onderzoek wordt gesubsidieerd door NRO/PROO.

 

Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs en MBO

dr. L. Mulder (ITS)
024 - 365 35 47

dr. Jaap Roeleveld (Kohnstamm Instituut)
020 - 525 13 83

 

prof. dr. Roel Bosker (GION)
050 - 363 66 31

dr. A.A. Béguin (Cito)
026 - 352 11 11

 

 

Top^