voor onderzoek van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp wetenschappelijk, onafhankelijk en betrouwbaar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam

ZonMw-subsidies voor Kohnstamm-onderzoek

Dankzij twee subsidietoekenningen in het ZonMw-programma Kwaliteit Kinderopvang kan het Kohnstamm Instituut begin 2018 starten met twee projecten over professionalisering van pedagogisch medewerkers. In Kwaliteit van taal, spel en denken werken we samen met de Amsterdamse Ipabo, de Marnix Academie in Utrecht, Taaldenkgesprekken en drie instellingen voor kinderopvang. Het project Alert4you, professionalisering van medewerkers in de kinderopvang voeren we samen uit met het Nederlands Jeugdinstituut, MOC 't Kabouterhuis, drie gemeenten en verschillende organisaties voor kinderopvang.