Project Kennisbenutting door docenten

 

Promovendus Patrick van Schaik heeft tijdens de EAPRIL-conferentie in Finland eind november 2017 de resultaten gepresenteerd over het 2e jaar onderzoek naar kennisbenutting in school. Hij vertelde over nieuwe kennis die wordt opgedaan in leerteams, zoals de ontwerplabs bij AcOA waar docenten gezamenlijk lessen ontwikkelen. De vraag is vervolgens hoe die kennis en ervaring het beste kan worden gedeeld met collega's: een aandachtspunt voor de komende maanden in ons onderzoek. We letten in het onderzoek daarbij specifiek op de acties die schoolleider ondernemen om ondersteuning aan kennisbenutting in school te geven. Bekijk de PPT in de map downloads.

 

 

 

ORD 2017: Onderzoek met impact

Kohnstamm-onderzoekers Wouter Schenke, Marianne Boogaard, Henk Sligte en Irma Heemskerk presenteren over dit onderzoek tijdens twee symposia op de Onderwijs Research Dagen (ORD) 2017 in Antwerpen. Het ene symposium gaat over ‘Kennis opdoen en verder verspreiden in de schoolorganisatie: inzichten van docenten’ en het andere symposium over drie deelstudies die we uitgevoerd hebben in het kader van dit NRO-onderzoek naar kennisbenutting. Promovendus Patrick van Schaik presenteert zijn reviewstudie naar belemmeringen en condities voor betere kennisbenutting door docenten. Na afloop van de ORD zullen de PPTs op deze website onder downloads te vinden zijn.

 

 

 

Mini-EAPRIL 2017 Amsterdam: Verbinden van praktijkgericht onderzoek en onderwijs

 

Op donderdag 6 april 2017 organiseren de partners van IAMEducation de mini-EAPRIL conferentie in Amsterdam. Het belooft een interactieve dag vol inspiratie te worden over het verbinden van praktijkgericht onderzoek en onderwijs.

EAPRIL staat voor de European Association for Practitioner Research on Improving Learning. De mini-EAPRIL op 6 april 2017 is een eendaagse conferentie voor onderwijsonderzoekers en voor schoolleiders en docenten die met onderzoek in school bezig zijn.

Meer informatie

 

 

28 november 2016: Bijeenkomst met alle deelnemende scholen en onderzoekers

 

Op 28 november vindt de bijeenkomst plaats met alle deelnemende scholen en onderzoekers van het onderzoek naar Kennisbenutting. De bijeenkomst vindt plaats op de Open Schoolgemeenschap Bijlmer, Gulden Kruis 5, 1103 BE Amsterdam Zuidoost (www.openschoolgemeenschapbijlmer.nl).

 

We hopen dat het voor een ieder mogelijk is erbij te zijn!

 

Het programma op 28 november ziet er als volgt uit:

14.30 uur Inloop

14.45 uur Start en welkom

15.00 uur Presentatie Henk Sligte over benutting van kennis uit masteropleiding

                Met aansluitend gesprek over wat dit betekent voor de eigen praktijk

15.30 uur Uitwisseling: de 12 docentgroepen (wie, wat gaan de docenten doen dit jaar)

16.00 uur Pauze

16.15 uur Uitleg en overleg: onderzoek naar de 12 docentgroepen (vragenlijst, interviews)

16.45 uur Afsluiting

 

 

EAPRIL 2016 in Porto, Portugal

 

Tijdens de conferentie van de European Association for Practitioner Research in Instruction and Learning (www.eaprilconference.org) zullen Wouter Schenke en Patrick van Schaik het project ‘Kennisbenutting door docenten’ presenteren onder de titel ‘Knowledge utilization by teachers: facilitating factors’. De presentatie is onderdeel van een ‘Invited EAPRIL Session: NRO: Fostering knowledge utilization in schools’. Andere presentaties in deze sessie zijn: ‘Distributed academic leadership in schools’ en ‘How school leaders enhance the inquiring approach of the teachers in their team’. De presentaties zullen na afloop van de conferentie als download beschikbaar komen (zie de sectie Downloads).

 

Patrick van Schaik presenteert zijn onderzoek

 

Informatie: Wschenke@kohnstamm.uva.nl

 

productie & onderhoud: Elion.nl

Project

Kennisbenutting door docenten

Project Kennisbenutting door docenten