Imandt, M., Berg, E. van den, Heyma, A, Mulder, J., Schipperheyn, R., Hermanussen, J., Groot, A., Petit, R.; Glaudé, M., Pater, C., & Meijden, A. van der (2016)

We zijn begonnen! Tweede meting monitor Vakmanschap- en Technologieroutes

 

Rapport 17-2

ISBN 90-6733-831-8. Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek/Kohnstamm Instituut/ecbo

 

Contactpersoon

Régina Petit

voor onderzoek van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp wetenschappelijk, onafhankelijk en betrouwbaar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam