Vegt, A. L. van der, Damstra, G., Klein, T., Weijers, S., Boogaard, M., Schenke, W., & Zandbergen, S. (2017)
Regelluwe scholen. Tweede voortgangsrapportage

 

 

Rapport 18-2

Utrecht: Oberon, Kohnstamm Instituut en Edventure

 

 

Contactpersoon

Marianne Boogaard

voor onderzoek van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp wetenschappelijk, onafhankelijk en betrouwbaar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam

Uitbreiding van het aantal scholen dat mag afwijken van wet- en regelgeving