Masteropleidingen hebben invloed op de kwaliteiten van leraren, op de bijdrage die ze leveren aan het leren van leerlingen, op de aantrekkelijkheid van hun beroep en de uitdaging die ze daarin ervaren en op de schoolcultuur en –organisatie. Effecten hangen af van het type masteropleiding dat is gevolgd. Dit blijkt uit onderzoek van SEO, waarin ook het Kohnstamm instituut participeerde.

 

Rapport 17-7, Heyma, A., Berg, E. van den, Snoek, M., Knezic, D., Sligte, H. & Emmelot, Y.

Effecten van een masteropleiding op leraren en hun omgeving

Zicht op sturingsdynamiek in het Nederlandse onderwijs

voor onderzoek van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp wetenschappelijk, onafhankelijk en betrouwbaar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam