Het samenwerkingsverband Kop van Noord Holland wil graag weten waar de stijging van het aantal verwijzingen naar het speciaal basisonderwijs (sbo) en cluster 4 vandaan komt. Uit onderzoek van het Kohnstamm Instituut blijkt dat aan de stijging van het aantal verwijzingen een samenspel van kindgebonden, gezinsgebonden, schoolgebonden en maatschappelijke factoren ten grondslag ligt.

Rapport 982, Weijers, D., Elshof, D., Heim, M.

De groei van sbo en cluster 4 in de Kop van Noord Holland. Onderzoek naar mogelijke verklaringen

 

voor onderzoek van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp wetenschappelijk, onafhankelijk en betrouwbaar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam