voor onderzoek van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp wetenschappelijk, onafhankelijk en betrouwbaar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam

PLG-symposium op 5 april 2018

 

Wilt u ook uw school in beweging brengen en toewerken naar een cultuur waarin de leraren leren van elkaar? 14 middelbare scholen hebben hiermee ervaring opgedaan de afgelopen drie jaar. Zo heeft een school in Zeist een interne academie opgericht, waarin leraren workshops geven aan collega’s. Een school in Hoogeveen heeft de verantwoordelijkheid voor onderwijsverbetering bij de leraren in hun team neergelegd. Zo heeft elke school een eigen verhaal. De overeenkomst tussen de scholen is dat ze hebben toegewerkt naar een PLG, een professionele leergemeenschap. We delen deze verhalen en de resultaten uit drie jaar onderzoek graag met meer scholen.

 

Op donderdag 5 april 2018 bent u van harte welkom bij het PLG-symposium in Amsterdam. De organisatie is in handen van het Kohnstamm Instituut in samenwerking met ICLON, Universiteit Leiden en het St. Nicolaaslyceum in Amsterdam.

 

PLG: waar staat dat voor?

PLG is de afkorting van professionele leergemeenschap.

De P staat voor de Professional, die zich blijvend ontwikkelt.

De L betekent toewerken naar een Lerende omgeving waar leraren in staat zijn om te leren van elkaars expertise.

De G staat voor een Gemeenschappelijke visie en doelen in een open cultuur.

We richten ons tijdens het symposium op de school als geheel, waarbij de leraren en schoolleiders samen werken en leren in een professionele leergemeenschap.

 

Het belooft een gevarieerd symposium te worden. Een greep uit het programma:

 

Een keynote presentatie van senior onderzoeker Henk Sligte met resultaten van drie jaar onderzoek over hoe 14 middelbare scholen zich hebben ontwikkeld tot professionele leergemeenschap.

Een keynote presentatie van hoogleraar Wilfried Admiraal over condities in school die bijdragen aan het leren van leraren.

 

 

 foto: ICLON

Speeddates met schoolleiders en leraren, die ervaring hebben opgedaan met een ontwikkeling naar een professionele leergemeenschap.

Ga in gesprek met schoolleiders en leraren, over onderwerpen zoals het oprichten van een interne academie, de PLG-scan, leraren die zelf werken aan teamplannen.

Programma

15.00 uur - inloop. Koffie en thee staat voor u klaar.

15.30 uur - start

19.30 uur - afsluiting

Voor hapjes en drankjes wordt gezorgd.

 

Volg ons op Twitter, Linkedin of Facebook en u wordt automatisch op de hoogte gehouden.

 

Locatie

Meer informatie