Schoolportretten

De tien consortiumscholen hebben portretten van hun school gemaakt. In deze schoolportretten beschrijven de scholen naar welke ‘andere doelen’ ze streven en hoe ze daaraan (willen) werken in hun curriculum en met welke didactische aanpak. Ook beschrijven ze hoe ze daarbij rekening (willen) houden met verschillen tussen leerlingen, bijvoorbeeld tussen jongens en meisjes en tussen leerlingen met verschillende cognitieve capaciteiten.

 

Van zes extra scholen met een vernieuwend onderwijsconcept zijn eveneens schoolportretten gemaakt.

 

Kernscholen


 

 

 

 

 

 

Volgscholen

 

 

 

 

zes extra scholen met een vernieuwend onderwijsconcept

 

 

 

 

 

 

Toekomstgericht onderwijs: doelen en werkwijzen op zestien VO-scholen

Hoe werken scholen aan doelen als zelfsturing, persoonsvorming, kritisch denken, creativiteit, samenwerken en maatschappelijke bewustwording? En wat zijn hun ervaringen?

 

Leerlingen voorbereiden op de toekomst

Hoe bereid je leerlingen goed voor op de toekomst? Het onderzoek ‘Toekomstgericht onderwijs’ heeft onder meer tot doel inzicht te bieden in de manieren waarop scholen met moderne vernieuwingsconcepten andere dan traditionele onderwijsdoelen nastreven, doelen die ook wel 21e eeuwse vaardigheden genoemd worden. Dit eerste rapport, gebaseerd op schoolrapporten van tien onderzoeksscholen aangevuld met informate van zes andere vernieuwende scholen, biedt dat inzicht. We geven antwoord op de vraag hoe er aan deze doelen gewerkt wordt, hoe de ontwikkeling van leerlingen gemonitord wordt en hoe er rekening gehouden wordt met verschillen tussen leerlingen.

 

Volman, M., Raban, A., Heemskerk, I., Ledoux, G. & Kuiper, E. (2018).

Toekomstgericht onderwijs.

Rapport 993. Amsterdam: Kohnstamm Instituut

 

 

Presentatie over Toekomstgericht onderwijs op conferentie LKCA: Creativiteit in onderzoek en onderwijs

Op 5 februari jl. verzorgde het Vathorst College, een van de scholen die meedoen aan het onderzoek Toekomstgericht onderwijs, een presentatie op de onderzoeksconferentie van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst: De meerwaarde van het kunstonderwijs. Judit Hodos, docent beeldende vorming en collega Loes Karsten, docent Frans, vertelden over de meerwaarde van het kunstonderwijs op hun school, bijvoorbeeld voor zelfsturing. Met filmmateriaal gaven zij een inkijkje in de kunsteducatie op Vathorst.

Ook het Amadeus Lyceum zou een presentatie houden, maar door ziekte viel hun bijdrage uit. Mogelijk wordt de presentatie over Creatief vermogen in alle vakken op een ander moment gepresenteerd. Yolande Emmelot hield een inleiding over het onderzoek Toekomstgericht onderwijs.

 

 

 

 

Rapportage meting aanbod en opbrengsten

Metingen van aanbod en opbrengsten van de ‘andere’ doelen (zie deelonderzoek 3) worden gerapporteerd in schoolrapportages en een algemeen deel (schooloverstijgend). De rapportage van de eerste meting (het algemene deel) is downloadbaar.

 

 

Kennisverspreiding

Op de Onderwijs Research dagen (ORD) in Antwerpen van 28-30 juni 2017 is een lezing gehouden: Toekomstgericht onderwijs: Doelen en werkwijzen van scholen met een innovatief onderwijsconcept. Te downloaden zijn het voorstel en de powerpointpresentatie.

 

 

Monique Volman (links) en Iris Bogaers, docent van het Rudolf Steiner College
Foto's: Yolande Emmelot