De tien toekomstgerichte scholen uit het consortium zijn onder te verdelen in kernscholen en volgscholen. De kernscholen werken vanuit vernieuwende onderwijsconcepten, de volgscholen zijn bezig stappen te zetten in het vernieuwen van hun onderwijs. Van nog zes andere toekomstgerichte scholen hebben we ook schoolportretten gemaakt op basis van bij hen verzamelde informatie. Die scholen staan hieronder onder ‘Extra scholen’.

 

Kernscholen


 

 

 

 

 

 

Volgscholen

 

 

 

 

Extra scholen