Contactpersoon

 

Zie ook

Opting out lwoo

 

Sinds 1 januari 2016 kunnen samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs deelnemen aan opting out lwoo: het loslaten van de landelijk vastgestelde criteria, duur en/of licenties voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).

 

 

Utrecht: Oberon