Projectleider

 

Looptijd

1 september - 19 december 2017

 

Subsidiegever

NRO

 

Hoe kunnen basisscholen voorkomen dat kinderen vooroordelen ontwikkelen op basis van huidskleur, etniciteit of religie?

 

Het Kohnstamm Instituut gaat samen met basisscholen uit de Amsterdamse Werkplaats Diversiteit en Diversion een pedagogisch beleid en een projectmatige aanpak ontwikkelen gericht op bewustwording van vooroordelen en de gevolgen ervan.

 

Startpunt voor het onderzoek vormde een vraag van basisschool Montessorischool De Amstel naar aanleiding van de documentaire ‘Wit is ook een kleur’ van Sunny Bergman. Kinderen blijken al op jonge leeftijd stereotype beelden van zichzelf en anderen in relatie tot ras en etniciteit te ontwikkelen.

De vraag van de school was hoe  je als basisschool kunt tegengaan dat kinderen stereotype beelden van zichzelf en anderen in relatie tot ras en etniciteit ontwikkelen.

 

Het onderzoek richt zich daarom op de volgende vraag: Hoe kunnen scholen bevorderen dat leerlingen, ongeacht ras, etniciteit of religie, een positief zelfbeeld ontwikkelen, dat zij zich in elkaar kunnen verplaatsen en op een respectvolle manier met elkaar omgaan en dat het ontwikkelen van vooroordelen wordt voorkomen of tegengegaan?

 

Om deze vraag te beantwoorden gaat het Kohnstamm Instituut samen met basisscholen uit de Amsterdamse Werkplaats Diversiteit en Diversion een pedagogisch beleid en een projectmatige aanpak ontwikkelen gericht op bewustwording van vooroordelen en de gevolgen ervan. Dit gebeurt op basis van wetenschappelijke kennis over de ontwikkeling van (zelf)beelden en vooroordelen. Naast het ontwikkelen van zo’n gecombineerde aanpak is het doel van het onderzoek ook te komen tot een uitgewerkt onderzoeksvoorstel waarmee de gecombineerde aanpak onderzocht kan worden.