Projectleider

 

Betrokkenen

Anna Heurter, Desirée Weijers, Els Kuiper en Guuske Ledoux

 

Looptijd

maart - mei 2017

 

Opdrachtgever

 

Voldoet het onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen in Amsterdam en Diemen?

 

Is het onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen in Amsterdam en Diemen dekkend? En voldoet dit aanbod ook voor leerlingen met leer-, gedrags- of psychische problemen? Het samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam Diemen laat dit door het Kohnstamm Instituut in kaart brengen.

 

Het samenwerkingsverband moet ervoor zorgen dat elke leerling een passend onderwijsaanbod geboden kan worden. Dit geldt voor leerlingen met handicaps, psychische problemen of gedragsproblemen, maar ook voor leerlingen die hoogbegaafd zijn. Het samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam Diemen heeft passend onderwijs voor een groot deel bij de schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband neergelegd. Zij wil nu weten in hoeverre het geboden onderwijsaanbod aansluit bij de onderwijsbehoeften van leerlingen.

Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie, vragenlijsten (voor IB’ers en ouders) en interviews (met schoolbestuurders, schoolleiders en ouders). Hiermee wordt onder andere in kaart gebracht welke onderwijsbehoeften hoogbegaafde leerlingen (kunnen) hebben, hoeveel hoogbegaafde leerlingen er zijn in Amsterdam en Diemen, en hoeveel van hen extra ondersteuningsbehoeften hebben vanwege leer-, gedrags- of psychische problemen. Ook gaan wij na welke onderwijsbehoeften hoogbegaafde leerlingen (met en zonder leer-, gedrags- of psychische problemen) hebben, welk aanbod scholen voor deze leerlingen hebben, of het huidige aanbod aansluit bij de behoeften, en of men tevreden is over het huidige onderwijsaanbod.

De combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek maakt het mogelijk inzicht te geven in het aantal hoogbegaafde leerlingen (met en zonder leer-, gedrags- of psychische problemen) binnen het samenwerkingsverband, de onderwijsbehoeften van deze leerlingen en het huidige aanbod voor deze leerlingen. Doordat data op bestuursniveau, schoolniveau en bij ouders worden verzameld, ontstaat een breed beeld van de tevredenheid met en adequaatheid van het aanbod.