Projectleider

 

Looptijd

2 jaar

 

Opdrachtgever

 

Onderzoek naar de aanpak van laaggeletterdheid in Drenthe

 

Basisvaardigheden als lezen en schrijven zijn belangrijk om volwaardig mee te doen op het werk en in het dagelijks leven. Een deel van de volwassenen in Nederland heeft echter moeite met lezen en schrijven. In Drenthe zijn ongeveer 45.000 volwassenen laaggeletterd. Het Kohnstamm Instituut en de Universiteit Maastricht onderzoeken hoe men in deze provincie laaggeletterdheid aanpakt.

 

Dit tweejarig onderzoeksproject brengt in kaart wat kansrijke aanpakken zijn voor werving en begeleiding van laaggeletterden. In opdracht van de provincie Drenthe focussen we op:

  1. werving en bereik van laaggeletterde doelgroepen;
  2. de impact van taalinterventies;
  3. succes- en faalfactoren van werving, bereik en interventies.

 

Het project levert enerzijds concrete handvatten op zoals een geletterde kaart van Drenthe (met een overzicht van aanpakken en het bereik van laaggeletterde doelgroepen in de provincie) en een monitorinstrument voor praktijkpartners (zoals taalaanbieders, gemeenten, bibliotheken). Anderzijds levert het project nieuwe wetenschappelijke kennis op over welke afwegingen laaggeletterde groepen maken als het gaat om scholingsdeelname en welke factoren naast lage taalvaardigheden mensen stimuleren of belemmeren om deel te nemen aan taaltrajecten.