Projectleider

 

Betrokkenen

Iris Bollen, Yolande Emmelot

 

Looptijd

augustus 2018 - januari 2019

 

Opdrachtgever

 

Afsluitende evaluatie Amsterdamse Leraren- en Scholenbeurs: meer kennisdeling, meer professionalisering?

 

De gemeente beoogt met de Amsterdamse Leraren- en Scholenbeurzen een impuls te geven aan onderwijs- en schoolontwikkeling en daarbij autonomie te faciliteren. In een laatste tussentijdse evaluatie en eindevaluatie wordt onderzocht op welke manier dit Amsterdamse beleid heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van professionalisering en kennisdeling in het Amsterdamse onderwijs.

 

Met de Amsterdamse Leraren- en Scholenbeurs wil de gemeente een impuls geven aan onderwijs- en schoolontwikkeling op alle Amsterdamse scholen in het PO, VO, (V)SO en MBO, met respect voor de autonomie van de leraar en school. De beurzen zijn bedoeld voor elke activiteit die een bijdrage levert aan de bekwaamheid van de leraar. Leraren vragen beurzen aan voor hun eigen professionalisering, zoals voor het volgen van een leergang of cursus. Groepen leraren kunnen een beurs aanvragen voor het ‘van en met elkaar leren’, bijvoorbeeld door het vormen van een professionele leergemeenschap met collega’s. En schoolleiders vragen een Scholenbeurs aan voor team- en schoolontwikkeling.

 

De afgelopen twee schooljaren heeft het Kohnstamm Instituut tussenevaluaties uitgevoerd, waarbij gekeken is naar de bijdrage van de beurs aan professionalisering en kennisdeling. De gemeente Amsterdam heeft het Kohnstamm Instituut gevraagd voor de laatste keer een tussenevaluatie te doen en daarbij ook een eindevaluatie uit te voeren. De tussenevaluatie is vergelijkbaar met de eerdere tussenevaluaties (zie onder), en bestaat uit vragenlijstonderzoek onder leraren en schoolleiders.

 

De eindevaluatie zal een antwoord geven op de volgende hoofdvraag: Op welke manier hebben de Amsterdamse Leraren- en Scholenbeurzen bijgedragen aan de ontwikkeling van professionalisering en kennisdeling in het Amsterdamse onderwijs over de periode 2015-2018? We kijken hiertoe naar de ontwikkeling over de drie jaren, specifiek voor professionalisering en kennisdeling. Daarnaast blikken we in focusgroepen met schoolleiders en besturen primair en voortgezet onderwijs terug op deze ontwikkeling en de manier waarop de beurzen daaraan hebben bijgedragen. Tot slot onderzoeken we de redenen voor niet-aanvragen van beurzen.

 

Rapport 987

Sligte, H., Emmelot, Y. & Schenke, W. (2018)

 

Rapport 976

Sligte, H.W, Emmelot, Y.W., Schenke, W. (2017)