Datagebruik door leraren: er valt nog een wereld te winnen

Wil je ook meer halen uit de beschikbare data in school? Vaak is het ingewikkeld een beeld te krijgen van de ontwikkeling in cijfers van leerlingen en hun tevredenheidsscores over de lessen. Je hoort bijvoorbeeld dat die data niet toegankelijk zijn en dat ze moeilijk te interpreteren zijn. Eind september in Amsterdam: een paneldiscussie met experts op het terrein van datagebruik en professionalisering van leraren. Dé kans om meer te weten te komen over het probleem van datagebruik in de school en hoe je dit probleem als leraar en schoolleider kunt tackelen.
De organisatie van de paneldiscussie is in handen van 241 Software Solutions, oprichter van TRIPS, en het Kohnstamm Instituut.
Datum en de mogelijkheid tot inschrijven volgen direct na de zomervakantie.