Project Kennisbenutting door docenten

Onderzoek naar docenten die kennis creëren en benutten voor onderzoek en praktijk

 

Het benutten van kennis door docenten om de onderwijspraktijk te verbeteren krijgt toenemende aandacht. Scholen experimenteren met verschillende vormen van kennisbenutting, onder meer door docenten zelf onderzoek te laten doen of samen onderwijs te laten ontwerpen. Ze stuiten daarbij op vragen over hoe zij die kennis binnen de school verder kunnen benutten en verder kunnen verspreiden. In dit onderzoeksproject onderzoeken we hoe kennisbenutting en –verspreiding geoptimaliseerd kunnen worden in scholen voor voortgezet onderwijs.

 

Dit onderzoek is (mede) gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.

 

 

Kennis laten stromen! Conferentie 19 november 2018

Op basis van dit onderzoeksproject organiseren we de conferentie ‘Kennis laten stromen’ op 19 november 2018. Daar leert u van docenten en schoolleiders die veel ervaring hebben met deze thema‘s. Van harte welkom, klik hier om meer te lezen.

 

productie & onderhoud: Elion.nl

Project Kennisbenutting door docenten

Project Kennisbenutting door docenten