Project Kennisbenutting door docenten

Onderzoek naar docenten die kennis creëren en benutten voor onderzoek en praktijk

 

Het benutten van kennis door docenten om de onderwijspraktijk te verbeteren krijgt toenemende aandacht. Scholen experimenteren met verschillende vormen van kennisbenutting, onder meer door docenten zelf onderzoek te laten doen of samen onderwijs te laten ontwerpen. Ze stuiten daarbij op vragen over hoe zij die kennis binnen de school verder kunnen benutten en verder kunnen verspreiden. In dit onderzoeksproject onderzoeken we hoe kennisbenutting en –verspreiding geoptimaliseerd kunnen worden in scholen voor voortgezet onderwijs.

 

Dit onderzoek is (mede) gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.

 

Een kennisnetwerk is een goede manier voor professionalisering van leraren, voor het samen ontwerpen van onderwijs en het uitvoeren van onderzoek. Leerteams, academische werkplaats of professionele leergemeenschap zijn vormen van kennisnetwerken. Hoe zorg je als leraar voor een goed functionerend kennisnetwerk? Hoe deel je nieuwe kennis en inzichten met collega’s? Welke rol heeft een schoolleider om kennis van leraren te laten resulteren in schoolontwikkeling? De antwoorden vindt u in twee nieuwe handreikingen. De inzichten zijn gebaseerd op het langlopend onderzoek Beter benutten van kennis uit onderzoek en onderwijspraktijk.

 

productie & onderhoud: Elion.nl

Project Kennisbenutting door docenten

Project Kennisbenutting door docenten