Jepma, IJ. & Vergeer, M., m.m.v. Swart, B., (2011)

Opstaan tegen het thuiszitten

 

Rapport 11-8

Utrecht/Amsterdam: Sardes/Kohnstamm Instituut

 

 

Contactpersoon

Samenwerking kan de duur van thuiszitten bekorten