Paas, T., Mulder, L., & Roeleveld, J. (2013)

Zittenblijvers en verwezen leerlingen in het cohortonderzoek COOL5-18

 

Rapport 14-1

ISBN: 90 5554 457 8

Nijmegen: ITS

 

 

Contactpersoon

Zittenblijvers in het basisonderwijs presteren beter dan leerlingen verwezen naar speciaal (basis)onderwijs