Buisman, M., Van Loon, L., Boogaard, M. & E. van Schooten (2017)

Stimuleren van creatief vermogen en kritisch denken. Eerste resultaten van het OECD-onderzoek Assessing progression in creative and critical thinking skills in education

 

Rapport 17-6

Amsterdam: Kohnstamm Instituut

 

Contactpersoon

Marieke Buisman

voor onderzoek van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp wetenschappelijk, onafhankelijk en betrouwbaar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam

Creativiteit en kritisch denken in lessen bevorderen, hoe doe je dat?