Vegt, A. L. van der, Damstra, G., Klein, T., Weijers, S., Boogaard, M., Schenke, W., & Zandbergen, S. (2017)
Regelluwe scholen. Tweede voortgangsrapportage

 

 

Rapport 18-2

Utrecht: Oberon, Kohnstamm Instituut en Edventure

 

 

Contactpersoon

Marianne Boogaard

Uitbreiding van het aantal scholen dat mag afwijken van wet- en regelgeving