Koopman, P.N.J., Ledoux, G. (2013)

Kengetallen Passend Onderwijs

 

Rapport 905

ISBN 90-6813-969-3

Amsterdam: Kohnstamm Instituut

 

 

Contactpersoon

Kengetallen Passend Onderwijs: Een goede evaluatie begint met een goede nulmeting