Voncken, E., Regtvoort, A., & Ledoux, G. (2013)

Van bewijzen naar beschrijven. Functioneren en opbrengsten van arrangementen voor onderwijsondersteuning in Regionaal Netwerk Passend Onderwijs Eemland. Experiment Eemland

 

Rapport 911

ISBN 90-6813-972-3

Amsterdam: Kohnstamm Instituut

 

 

Contactpersoon

Eerste ervaringen met arrangementen benadrukken een meer positieve kijk op Passend Onderwijs