Kuiper, E., Dikkers, L., Emmelot, Y., & Ledoux, G., m.m.v. Eck, E. van, en Berg, E. van den (2015)

Tevredenheid van ouders voor de start van passend onderwijs. Nulmeting kortetermijnevaluatie passend onderwijs

 

Rapport 934

ISBN 90-6813-994-5

Amsterdam: Kohnstamm Instituut

 

 

Contactpersoon

Ouders oordelen genuanceerd, maar overwegend positief over leerlingenzorg op scholen