Kuiper, E., Dikkers, L., Ledoux, G., Berg, E. van den, & Bos, W. (2015)

Feitelijke en ervaren bureaucratie. Nulmeting in het kader van de kortetermijnevaluatie passend onderwijs

 

Rapport 935

ISBN 90-6813-995-2

Amsterdam: Kohnstamm Instituut

 

 

Contactpersoon

Feitelijke en ervaren bureaucratie rond leerlingenzorg voorafgaand aan passend onderwijs: onderzoek bij samenwerkingsverbanden, scholen en ouders