Loon-Dikkers, L. van, Heurter, A., Ledoux, G. (2017)

Ervaren bureaucratie en tevredenheid passend onderwijs: meningen van po- en vo-ouders en mbo-studenten, schooljaar 2015-2016

 

Rapport 970

ISBN 94-6321-036-2

Amsterdam: Kohnstamm Instituut

 

 

Contactpersonen

Ouders ervaren bij passend onderwijs minder bureaucratie dan voorheen, maar zijn minder tevreden

 

Vergeleken met de situatie van vóór passend onderwijs ervaren ouders nu minder bureaucratie: de leerlingzorg is minder ingewikkeld en kost minder tijd. Ouders zijn echter iets minder tevreden over de communicatie en informatievoorziening en over de relatie met de school.

 

 

Ervaren bureaucratie ouders

Ouders vinden diagnostisch onderzoek en het maken van een handelingsplan nuttig en niet bijzonder tijdrovend of complex. De indicatieprocedure wordt ook niet als tijdrovend of complex ervaren maar wordt ook niet nuttig bevonden.

 

Tevredenheid ouders

Ouders zijn gemiddeld redelijk tevreden over de communicatie en informatievoorzieningen en nog wat meer tevreden over de relatie met de school en ervaren partnerschap. De tevredenheid hierover is wel iets gedaald ten opzichte van de situatie vóór passend onderwijs. Er zijn verschillen in de mate van tevredenheid tussen verschillende groepen ouders. Zo zijn ouders met een kind in het speciaal onderwijs tevredener dan ouders met een kind in het regulier onderwijs.

 

Aanwezigheid van leerlingen die extra ondersteuning krijgen

Over het algemeen oordelen ouders positief over de aanwezigheid van leerlingen die extra ondersteuning krijgen in de klas van hun kind. Een groot deel van de ouders vindt dat kinderen hierdoor leren omgaan met verschillen. De ouders die niet positief zijn, geven als belangrijkste reden dat dit ten koste gaat van de aandacht voor de andere kinderen in de klas.

 

Tevredenheid mbo-studenten

Mbo-studenten met extra ondersteuningsbehoeften zijn gemiddeld tevreden over de leerlingenzorg op hun opleiding.

 

Opdrachtgever: NRO

 

Kuiper, E.J., Loon-Dikkers, A.L.C. van, Ledoux, G., m.m.v. Felix, C., Hendrix, N. (2015)

Kuiper, E., Dikkers, L., Ledoux, G., Berg, E. van den, & Bos, W. (2015)

Kuiper, E., Dikkers, L., Emmelot, Y., & Ledoux, G., m.m.v. Eck, E. van, en Berg, E. van den (2015)