Sligte, H., Emmelot, Y. & Schenke, W. (2018)

Tussentijdse Evaluatie Amsterdamse Leraren- en Scholenbeurzen 2016-2017

 

Rapport 987

ISBN 94-6321-048-5

Amsterdam: Kohnstamm Instituut

 

 

Contactpersoon

Amsterdamse Leraren- en Scholenbeurzen dragen bij aan professionalisering en verbetering van het onderwijs

 

De keuzevrijheid voor invulling van de beurzen én de afstemming tussen collega’s en leidinggevenden bij het aanvragen blijken gunstig. Hierdoor wordt de professionalisering door leraren bevorderd en kunnen scholen hun ontwikkelingen vanuit eigen beleid voortzetten. Dit blijkt uit de tweede tussentijdse evaluatie van deze beurzen, in opdracht van de Gemeente Amsterdam.

 

Bijdragen aan kwaliteit

De evaluatie richtte zich vooral op de vraag  op welke manier de Amsterdamse beurzen bijdragen  aan professionalisering en kennisdeling in het Amsterdamse onderwijs. Met inzet van de Amsterdamse beurzen wordt een duidelijke bijdrage geleverd aan de professionalisering van zittende leraren en aan de professionele ontwikkeling en kwaliteit van scholen, zo blijkt uit de evaluatie. De keuzevrijheid en het centraal stellen van de eigen verantwoordelijkheid maken het mogelijk aan te sluiten bij persoonlijke wensen en lopende of wenselijke ontwikkelingen in de school. De activiteiten die met behulp van de beurzen ondernomen worden gezien als succesvolle interventies om de kwaliteit van het Amsterdamse onderwijs daadwerkelijk (verder) te verhogen.

 

Kennisdeling

Kennisdeling zien we vooral in de dagelijkse routine van leraren en met nabije personen, zoals gesprekken met directe collega’s en leidinggevenden. Ook zijn er bovenschoolse studiedagen en is er soms kennisverspreiding via een ‘train-the-trainer’ aanpak. Het delen van recent verworven kennis, vaardigheden en inzichten kan verder verbeterd worden, zeker als het gaat om het delen buiten de grenzen van de school als organisatie.

 

Scholenbeurs en lerarenbeurs

De Scholenbeurs heeft volgens sommige respondenten een groter effect dan de Lerarenbeurs omdat activiteiten gericht op professionalisering en schoolontwikkeling meer gebundeld kunnen worden. Toch wordt ook de ruimte voor invulling die ook de individuele beurzen bieden gewaardeerd. Specifiek voor de Lerarenbeurs is de enthousiasmering en stimulering van professionalisering, ook van leraren die daar in eerste instantie niet zo toe geneigd zijn. De Scholenbeurs werkt vooral voor het grotere geheel, de schoolontwikkeling; de Lerarenbeurs wordt vooral ingezet voor professionalisering en specialisatie.

 

Gecombineerde en brede kwantitatieve en kwalitatieve aanpak

In het onderzoek is gekozen voor een combinatie van vragenlijstonderzoek en focusgroepen. Het vragenlijstonderzoek vond plaats onder leraren, schoolleiders en bestuurders in po en v(s)o. Om dieper in te kunnen gaan op de bredere context van de school of het bestuur waarbinnen de middelen van de gemeente Amsterdam worden ingezet zijn focusgroepen gehouden met directeuren in het primair onderwijs, schoolleiders in het voortgezet (speciaal) onderwijs en met bestuurders in het voortgezet (speciaal) onderwijs.

 

Emmelot, Y.W., Schenke, W. & Bollen, I. (2019)

Rapport 1018, ISBN 978-94-6321-078-2, Amsterdam: Kohnstamm Instituut

 

Schenke, W., Bollen, I., Emmelot, Y.W. (2019)

Rapport 1014, ISBN 94-6321-077-5, Amsterdam: Kohnstamm Instituut

 

Sligte, H.W, Emmelot, Y.W., Schenke, W. (2017)

Rapport 976, ISBN 94-6321-033-1, Amsterdam: Kohnstamm Instituut