Volman, M., Raban, A., Heemskerk, I., Ledoux, G. & Kuiper, E. (2018)

Toekomstgericht onderwijs. Doelen en werkwijzen van innovatieve VO-scholen

 

Rapport 993

ISBN 94-6321-053-9

Amsterdam: Kohnstamm Instituut

 

 

Contactpersoon

Toekomstgericht onderwijs: doelen en werkwijzen op zestien VO-scholen

 

Hoe werken scholen aan doelen als zelfsturing, persoonsvorming, kritisch denken, creativiteit, samenwerken en maatschappelijke bewustwording? En wat zijn hun ervaringen?

 

Leerlingen voorbereiden op de toekomst

Hoe bereid je leerlingen goed voor op de toekomst? Het onderzoek ‘Toekomstgericht onderwijs’ heeft onder meer tot doel inzicht te bieden in de manieren waarop scholen met moderne vernieuwingsconcepten andere dan traditionele onderwijsdoelen nastreven, doelen die ook wel 21e eeuwse vaardigheden genoemd worden. Dit eerste rapport, gebaseerd op schoolrapporten van tien onderzoeksscholen aangevuld met informatie van zes andere vernieuwende scholen, biedt dat inzicht. We geven antwoord op de vraag hoe er aan deze doelen gewerkt wordt, hoe de ontwikkeling van leerlingen gemonitord wordt en hoe er rekening gehouden wordt met verschillen tussen leerlingen.

 

Het onderzoek loopt nog door

Het onderzoek bestaat uit drie fasen. Dit rapport betreft de eerste fase. Tien scholen voor  voortgezet onderwijs, het Kohnstamm Instituut en de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen en Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam voeren het onderzoek samen uit.

Het onderzoek wordt gesubsidieerd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Zes van de scholen uit het consortium werken vanuit vernieuwende onderwijsconcepten, vier scholen zijn bezig stappen te zetten in het vernieuwen van hun onderwijs.