Schenke, W., Heemskerk, I.M.C.C., Lockhorst, D., Bomhof, M., m.m.v. Weijers, D. & van Aarsen, E. (2018)

Monitor Professionele ontwikkeling schoolleiders en bestuurders VO 2016-2017

 

Rapport 994

ISBN 94-6321-055-3

Amsterdam: Kohnstamm Instituut

 

 

Contactpersoon

Deelname van schoolleiders aan professionaliseringsactiviteiten is toegenomen

 

Schoolleiders en bestuurders in het voortgezet onderwijs zijn volop bezig met hun eigen professionele ontwikkeling. Wel vindt men het lastig om structurele afspraken te maken over het volgen van cursussen, opleidingen en trainingen. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitor professionalisering schoolleiders en bestuurders in het voortgezet onderwijs, uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut en Oberon.

 

Deelname van schoolleiders aan professionaliseringsactiviteiten is toegenomen ten opzichte van de monitor in 2015. Deelname van schoolleiders uit het eindverantwoordelijk management is groter dan de deelname van middenmanagers. De meeste schoolleiders blijken zich het afgelopen jaar geprofessionaliseerd te hebben door een meerdaagse cursus of training te volgen. Ook een eendaagse cursus en intervisie worden vaak genoemd als toegepaste vormen van professionalisering. Bij bestuurders is een meerdaagse cursus minder populair. Een eendaagse cursus of training, netwerkleren en zelfstudie worden door hen in de top drie gezet. Voor het monitoronderzoek zijn schoolleiders in het vo en voor het eerst ook bestuurders in het vo benaderd. De survey is door 351 schoolleiders en 127 bestuurders in het vo ingevuld; gezamenlijk geven ze een representatief beeld.

 

Ontwikkelgerichte aanpak voor professionalisering

Ten opzichte van eerdere jaren maken in 2017 minder schoolleiders afspraken met hun werkgever over scholing en bijbehorende middelen. Die tendens is te verklaren uit het feit dat schoolleiders tegenwoordig meer kiezen voor een ontwikkelgerichte aanpak voor hun eigen professionalisering. Zowel schoolleiders als bestuurders vinden het lastig om structurele afspraken te maken over het volgen van cursussen, opleidingen en trainingen. Ze kiezen daarom minder voor vooraf gemaakte afspraken en opgelegde doelen.

 

Wat verder opvalt, is dat – net als bij de vorige monitoronderzoeken – slechts de helft van de schoolleiders een (degelijk) aanbod van inwerk- en begeleidingsprogramma’s voor nieuwkomers in schoolleidersfuncties heeft gehad. Dit geldt tevens voor bestuurders.

Tot slot is het positief om te melden dat bijna driekwart van de schoolleiders en bestuurders geen belemmeringen ervaart voor deelname aan scholing of professionalisering. Als er belemmeringen zijn, dan betreft dat gebrek aan tijd, waan van de dag, werkdruk en gebrek aan financiële middelen.

 

Inmiddels is bekend dat vanaf 2018 de VO-academie en het Schoolleidersregister VO samen verder het monitoronderzoek zullen vormgeven.

 

 

Lockhorst, D., De Jong, A., & Schenke, W. (2017)

Rapport 17-1, Utrecht/Amsterdam: Oberon/Kohnstamm Instituut

 

 

Samenwerkingspartner

Oberon