Femke Halsema. Foto: Tom Feenstra

Op vrijdag 29 maart 2019 werd in de Aula UvA (Oude Lutherse Kerk) in Amsterdam de twintigste Kohnstammlezing gehouden:

 

Veilige plek voor onveilige meningen

door Femke Halsema

 

Hoe voeden wij onze kinderen op tot goede staatsburgers? Die vraag is natuurlijk van alle tijden; Plato stelde hem al. In deze lezing stelt Halsema burgerschap en onderwijs centraal. Hoe proberen wij tegenwoordig onze kinderen op te voeden en op te leiden tot onafhankelijk denkende volwassenen die over voldoende kennis en vaardigheden beschikken die nodig zijn voor een goed functionerende democratische rechtstaat? Welke ontwikkelingen in onderwijs en samenleving dragen daaraan bij en welke tendensen zien we die het ontwikkelen van burgerschap niet bevorderen. Ieder kind, waar zijn of haar wieg ook heeft gestaan, zou het beste uit zichzelf moeten kunnen halen. Welke verbeteringen zijn mogelijk?

 

 

Curriculum vitae Femke Halsema:

Femke Halsema werd op 25 april 1966 geboren en groeide op in Enschede. Opgeleid als criminoloog bekleedde zij diverse posities in het openbaar bestuur waaronder fractievoorzitter in de Tweede Kamer en politiek leider van GroenLinks. In 2011 verliet zij na twaalf jaar de landelijke politiek om meer praktisch bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Hierna werkte zij als bestuurder in het bedrijfsleven, in de semipublieke sector en in de cultuur. Ook publiceerde Halsema haar politieke memoires Pluche en schreef zij het essay voor de maand van de filosofie Macht en verbeelding. Op 12 juli 2018 werd Halsema benoemd tot burgemeester van Amsterdam. Als burgemeester is zij o.a. verantwoordelijk voor de openbare orde, veiligheid en handhaving in Amsterdam.

 

Kohnstammlezing

 

De volgende instellingen maken deel uit van het Samenwerkingsverband Onderwijs en Opvoeding Amsterdam:

  • Faculteit Onderwijs en Opvoeding, Hogeschool van Amsterdam
  • Afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen, Universiteit van Amsterdam
  • Kohnstamm Instituut UvA BV
  • LEARN! onderzoeksinstituut en LEARN! Academy, Vrije Universiteit Amsterdam

 

 

Let op!

Indien u per e-mail voor de Kohnstammlezing 2020 e.v. wilt worden uitgenodigd, kunt u dit mailen naar bovengenoemd e-mailadres.