voor onderzoek van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp wetenschappelijk, onafhankelijk en betrouwbaar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam

Presentatie ‘De toekomst van vakmanschap op het mbo’ op het OCW Kennisfestival