WOA: Wie zijn wij?

 

De Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam is een samenwerkingsverband tussen drie Amsterdamse schoolbesturen (ASKO/STAIJ/Sirius) en drie Amsterdamse kennisinstellingen (Universiteit van Amsterdam/Hogeschool van Amsterdam/Kohnstamm Instituut) op het gebied van praktijkgericht onderwijsonderzoek.

 

Het doel van de Werkplaats is om door middel van gezamenlijk onderzoek praktijkrelevante kennis te ontwikkelen over een vraagstuk dat onderwijsprofessionals, opleiders en onderzoekers in een grootstedelijke omgeving bindt.

 

Lees verder

Ons eerste thema: Diversiteit

 

Lees verder

Onze kennisclips

 

Lees verder

Ons onderzoek

 

Lees verder

Wat is een

Werkplaats Onderwijsonderzoek?

 

  Werkplaatsen onderwijsonderzoek gaan nieuwe fase in

 

Bijna twee jaar na de start van de pilot zijn de werkplaatsen onderwijsonderzoek PO voor de derde keer samengekomen. Dit om opgeleverde resultaten met elkaar te delen, een kijkje in elkaars keuken te bieden maar vooral om samen naar de toekomst te kijken. Want waar het eerste jaar de focus lag op de samenwerking goed in de steigers te zetten en het tweede jaar om het onderzoek verder in te richten, staat het komende jaar vooral in het teken van borging en verduurzaming. En dit is belangrijk want de scholen binnen de werkplaats en iedere andere school in Nederland moet straks kunnen profiteren van de resultaten uit de werkplaatsen.

 

Lees verder

Meertaligheid en onderwijs

 

Hoe kunnen we de meertaligheid van kinderen in ons onderwijs nog meer benutten?

 

Lees verder

WOA Studiemiddag 7 maart 2018

 

De rol van de schoolleider in de werkplaats

 

Lees verder


1 juni
Werkbezoek Judith Tielen aan Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam

"Ik ben erg onder de indruk en wat jammer dat er slechts op drie plekken in Nederland werkplaatsen primair onderwijs zijn”. Met deze woorden sloot VVD-Kamerlid Judith Tielen, haar werkbezoek aan de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam af.

 

18 juli 19.30u
Pakhuis De Zwijger, Amsterdam

Onderwijsongelijkheid in meertalig Amsterdam

Onder de titel “Multilingual Amsterdam” wordt een serie bijeenkomsten georganiseerd met als doel:

  • ouders van meertalige kinderen een stem te geven in het Amsterdamse onderwijsbeleid,
  • beleidsmakers te informeren over het belang van meertaligheid en
  • onderwijsprofessionals de tools te geven een inclusieve leeromgeving te creëren voor alle kinderen, taal en etnische identiteit inbegrepen.

Ervaringen van ouders en meertalige (ex)leerlingen worden hierbij afgewisseld met inzichten van experts.

 


19 september
15.30u-18.30u
CREA, Amsterdam

Startschot derde jaar werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam

productie en onderhoud: Elion.nl