Interactieve bijeenkomst ‘Omgaan met verschillen in de klas’
Dinsdagavond 11 december 2018 van 19.00 – 21.30 uur, Utrecht.
Op 19 september vond - twee jaar na de kick-off van de pilot Werkplaats Diversiteit - een feestelijke inhoudelijke startbijeenkomst van jaar 3 plaats. Met leraren, schoolleiders, onderzoekers, bestuurders, coördinatoren en studenten hebben we terug gekeken naar de opbrengsten van de eerste twee jaar en nagedacht over de invulling van jaar 3.

Lees verder

  Werkplaatsen onderwijsonderzoek gaan nieuwe fase in

 

Bijna twee jaar na de start van de pilot zijn de werkplaatsen onderwijsonderzoek PO voor de derde keer samengekomen. Dit om opgeleverde resultaten met elkaar te delen, een kijkje in elkaars keuken te bieden maar vooral om samen naar de toekomst te kijken. Want waar het eerste jaar de focus lag op de samenwerking goed in de steigers te zetten en het tweede jaar om het onderzoek verder in te richten, staat het komende jaar vooral in het teken van borging en verduurzaming. En dit is belangrijk want de scholen binnen de werkplaats en iedere andere school in Nederland moet straks kunnen profiteren van de resultaten uit de werkplaatsen.

 

Lees verder

WOA: Wie zijn wij?

 

De Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam is een samenwerkingsverband tussen drie Amsterdamse schoolbesturen (ASKO/STAIJ/Sirius) en drie Amsterdamse kennisinstellingen (Universiteit van Amsterdam/Hogeschool van Amsterdam/Kohnstamm Instituut) op het gebied van praktijkgericht onderwijsonderzoek.

 

Het doel van de Werkplaats is om door middel van gezamenlijk onderzoek praktijkrelevante kennis te ontwikkelen over een vraagstuk dat onderwijsprofessionals, opleiders en onderzoekers in een grootstedelijke omgeving bindt.

 

Lees verder

foto's Larissa Rand (tenzij anders vermeld) | productie en onderhoud: Elion.nl