Jennissen, R., Engbersen,G., Bokhorst, M., & Bovens, M. (2018). De nieuwe verscheidenheid. Toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland. Den Haag: WRR.

 

Gelijke kansen in diverse klassen; Over de filosofie van de Transformatieve School.

Een profiel van een Rotterdamse stadssocioloog door Sicco de Knecht

 

Ledoux, G., Derriks, M., Heurter A. en C. Pater (2011). De verankering van wereldburgerschap in het onderwijs. Evaluatie van de onderwijsactiviteiten van NCDO, periode 2006-2010. Rapport 865. Amsterdam: Kohnstamm Instituut

 

Leeman, Y. (2006). Teaching in ethnically diverse schools: teachers’ professionalism. European Journal of teacher Education, 29 (3), 341-356

 

Nieuwelink, H., Boogaard, M., Dijkstra, A.B., Kuiper, E.J., Ledoux, G. (2016). Onderwijs in burgerschap: wat scholen kunnen doen. Rapport 967. Amsterdam: Kohnstamm Instituut

 

Roeleveld, J., Karssen, M. & Ledoux, G. (2014). Samenstelling van de klas en cognitieve en sociaal-emotionele uitkomsten. Rapport 923. Amsterdam: Kohnstamm Instituut

 

Severiens (2014). Professionele capaciteit in de superdiverse school. Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam: Vossiuspers UvA

 

Severiens, S, Wolff, R & van Herpen, S. (2014). Teaching for diversity: a literature overview and an analysis of the curriculum of a teacher training college. European Journal of Teacher Education, 37 (3), 295-311. doi: 10.1080/02619768.2013.845166

 

Vertovec, S. (2007). Super-diversity and its implications. Ethnic and racial studies 30 (6), pp. 1024-1054

 

Zorg Primair. Vakblad voor het primair en speciaal onderwijs, # 5-2018.

Themanummer over het werken met (hoog)begaafde leerlingen in de basisschool.

 

foto's Larissa Rand (tenzij anders vermeld) | productie en onderhoud: Elion.nl